فرآیند استرداد وجه به چه صورت است؟

  1. پس از انجام ثبت نام در مسابقات قهرمانی ، لیگ و رویداد های آموزشی استان تهران، درج شده در سایت مبارز و واریز وجه ، به هیچ عنوان وجه ثبت نام عودت داده نخواهد شد.
  2. در صورتی که به هر دلیل ممکن مسابقات قهرمانی ، لیگ و رویداد های آموزشی برگزار نگردد، وجه واریز شده به شماره حساب یا شماره کارت واریز کننده وجه عودت داده خواهد شد.
  3. در صورت ابطال ثبت نام ورزشکاران به دلیل تخلفات و اقدام مغایر با بخشنامه و قوانین و مقررات مسابقات قهرمانی ، لیک و رویداد های آموزشی، سایت مبارز هیچگونه مسئولیتی در قبال استرداد وجه پرداخت شده ندارد