برگزاری آنلاین مسابقات

با استفاده از سامانه مبارز میتوانید به راحتی از اخبار مسابقات مطلع شوید. برای ثبت نام در رویداد ها فقط به کد ملی خود نیاز دارید. هزینه شرکت در رویداد را میتوانید بوسیله تمامی کارت های متصل به شبکه شتاب پرداخت کنید. این یعنی صرفه جویی در زمان و هزینه!

همه چیز تحت کنترل !

تمام فرآیند های پیچیده و وقت گیر برگزاری را به مبارز بسپارید. صدور کارت، وزن کشی، گروهبندی، قرعه کشی، ترسیم جداول، شماره گذاری بازی ها، دنبال کردن جداول، تعیین نفرات برتر و ... همه و همه با مبارز !